Guziki

Opłaty

Na podstawie: ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827):

  • Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są od godz. 7.00 do godz. 13.00 od poniedziałku do piątku.
  • Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wynosi za każdą rozpoczętą godzinęudzielanych świadczeń wykraczającą poza czas świadczeń bezpłatnych tj. od godz.13.00 do godz. 17.00 pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł.

Wyżej wymienione opłaty są naliczane za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu po zakończonym miesiącu. Zachowane są dotychczasowe ulgi i zwolnienia z opłat.

Stawka żywieniowa (opłata zmienna) naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi:

  • za cztery posiłki - 8,50 zł

Wniosek do zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 629