Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:

  • księga zarządzeń dyrektora przedszkola,
  • spisy inwentaryzacyjne,
  • plany i sprawozdania,
  • ewidencja pieczęci i pieczątek,
  • protokoły zebrań Rady Pedagogicznej,
  • protokoły zebrań Rady Rodziców,
  • archiwum przedszkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych).

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

  • Dokumenty udostępniane są powołanym do tego celu organom kontrolującym na terenie placówki.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 517