Guziki

Zasady naboru

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę określane są przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy i dostępne są na stronie internetowej Biura www.edukacja.warszawa.pl lub na stronie internetowej Przedszkola Nr 17 Kółko Graniaste w zakładce REKRUTACJA http://www.wikom.pl/p17w-wa/strona8.htm

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Wzorem lat ubiegłych, nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2017/2018 odbywać się będzie w formie elektronicznej. Haromonogram rekrutacji dostępny jest na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl lub na stronie internetowej Przedszkola Nr 17 Kółko Graniaste w zakładce REKRUTACJA http://www.wikom.pl/p17w-wa/strona8.htm.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-04-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 475