Guziki

Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolu odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

I. Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

  • Zajęcia gimnastyczne
  • Zajęcia plastyczne
  • Kółko matematyczne

II. Warsztaty nieodpłatne zainicjowane i zorganizowane przez Radę Rodziców

III. Zajęcia nieodpłatne prowadzone przez specjalistów pracujących w przedszkolu:

  • Terapia logopedyczna
  • Terapia psychologiczna
  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia S.I.

Dziecko może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie za zgodą rodziców.

IV. Zajęcia dodatkowe wg programów własnych nauczycielek

  • Zajęcia odbywają się wg ustalonego przez dyrektora przedszkola harmonogramu udostępnionego rodzicom na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-04-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 550