Guziki

Zestaw programów i podręczniki

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Program wiodący:

„Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały.

Wybrany przez nauczycielki program jest zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 977 2012.09.01 z późn. zm.), zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola nr 17 Kółko Graniaste.

Wybrany program edukacji przedszkolnej dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i stanowi:

opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.) zawiera:

  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania uwzględniają możliwości indywidualizacji pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci,
  • metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-04-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 475