Guziki

Sposób załatwiania spraw

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - według instrukcji kancelaryjnej
 • dokumentację kadrową i finansową - według odrębnych przepisów.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy czwartek i piątek w godzinach 12:00 - 16:00

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z dyrektorem pod numerem telefonu: 22 826 58 65

Podania, zapytania, skargi, wnioski można również kierować na adres:

 • Przedszkole nr 17 Kółko Graniaste
 • Pl. J. H. Dąbrowskiego 10
 • 00-055 Warszawa
 • oraz e-mail: p17@edu.um.warszawa.pl

Korespondencje przedszkola przyjmuje dyrektor przedszkola, a w razie nieobecności zastępca dyrektora przedszkola.

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu oraz stopnia trudności.

Odpłatności za przedszkole przyjmowane są na rachunek bankowy dostępny na stronie internetowej placówki (http://www.wikom.pl/p17w-wa/strona26.htm ) do 10 dnia każdego miesiąca.

Bieżące informacje o dziecku - nauczycielki poszczególnych grup.

Konsultacje indywidualne dla rodziców - nauczycielki grup, specjaliści.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 17 KÓŁKO GRANIASTE:

EDUKACJA:

 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie informacji o dziecku,
 • prowadzenie dzienników zajęć przedszkolnych.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole.

SPRAWY KADROWE

 • sprawy osobowe nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

 • raporty,
 • sprawozdania.

ARCHIWUM:

 • akta osobowe pracowników,
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 • dokumentacja Rady Rodziców,
 • dokumentacja finansowa przedszkola,
 • dzienniki zajęć przedszkolnych.

FINANSE PRZEDSZKOLA:

 • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-04-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 536