Guziki

Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 17 Kółko Graniaste w Warszawie wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce, posiadających następujące stopnie awansu zawodowego:

  • nauczyciel dyplomowany - 4
  • nauczyciel mianowany - 1
  • nauczyciel kontraktowy – 3
  • nauczyciel stażysta - 5

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określają art. 40 - 43 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Statut Przedszkola.
Statut Przedszkola Nr 17 Kółko Graniaste dostępny jest w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej placówki.

Regulamin Rady Pedagogicznej – dostępny do wglądu w siedzibie placówki.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-11-2017 - Edycja treści.

05-04-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

24-01-2013 - Edycja treści.

11-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 572