Guziki

Organizacja

Organami Przedszkola są:

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Statut Przedszkola Nr 17 Kółko Graniaste dostępny jest w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej placówki.

Przedszkole działa na zasadzie powszechnej dostępności.

Przedszkole jest placówką nieferyjną. Funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przedszkole jest czterooddziałowe. Łączna liczba miejsc - 100. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

Dzienny czas pracy przedszkola i terminy przerw w pracy określa arkusz organizacyjny.

Przedszkole jest czynne od 6.30 do 17.30.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-11-2017 - Edycja treści.

05-04-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

15-01-2013 - Edycja treści.

11-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 571